Боғланиш

Телефон
(+998 73) 233-86-93 233-15-82

Электрон манзил
qoraqalpoq@adliya.uz

Ҳабарни юбориш
Ишонч телефони 1008

Янгиликлар

14

Қәдирли ўатан қорғаўшылары!


Қәдирли ўатан қорғаўшылары!

Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери шөлкемлестирилгенлигиниң 29 жыллығы ҳәмде Ўатан қорғаўшылары күни менен Сиз ҳәм шаңарағыңызды, жақынларыңызды пүткил халқымыз тәрепинен кең белгиленип атырған байрамыңыз бенен қызғын қутлықлаймыз!
Сизлерге беккем денсаўлық, жуўапкершиликли жумысларыңызда тасқын табыслар ҳәм үлкен жетискенликлер тилеймиз.

Ҳүрмет пенен,
Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги жәмәәти