Боғланиш

Телефон
(+998 73) 233-86-93 233-15-82

Электрон манзил
qoraqalpoq@adliya.uz

Ҳабарни юбориш
Ишонч телефони 1008

Янгиликлар

01

Мәмлекетлик_тилге_31_жыл


Қарақалпақстан Республикасының “Мәмлекетлик тил ҳаққында”ғы Нызамына тийкар:

Мəмлекетлик тилдиң рəсмий ҳəрекет етиў салаларында қарақалпақ ҳəм өзбек тиллериниң қолланылып атырған илимий қəделери ҳəм нормалары сақланады.
Мəмлекет, мəмлекетлик тилди байытыў ҳəм жетилистириўди, соның ишинде оған көпшилик тəрепинен тəн алынған илимий-техникалық ҳəм жəмийетлик сиясий терминологияны енгизиў есабынан байытыў ҳəм жетилистириўди тəмийинлейди.
Мəмлекетлик тилге жаңа илимий тийкарланған терминлер жəмийетлик додалаўдан кейин Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң тийисли комитетиниң келисими бойынша киргизиледи.