Боғланиш

Телефон
(+998 73) 233-86-93 233-15-82

Электрон манзил
qoraqalpoq@adliya.uz

Ҳабарни юбориш
Ишонч телефони 1008

Янгиликлар

10

Нызамшылықтағы жаңалықлар


#Нызамшылықтағы_жаңалықлар

Бир қатар нызам ҳүжжетлери талаплары Салық кодексине сәйкеслендирилди

“Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында”ғы Нызам Президент тәрепинен имзаланды (646-санлы Нызам, 09.11.2020-ж.).

Нызам менен 10 нызам ҳәм 2 кодекс талаплары Салық кодексине сәйкеслендирилди.

Атап айтқанда, “Исбилерменлик искерлиги еркинлигиниң кепилликлери ҳаққында”ғы Нызамға өзгерислер киргизилип, исбилерменлерди тексериўдиң әмелдеги тәртиби бийкар етилип, тексериў талабы  Салық кодексине  сәйкеслендирилди.

Енди исбилерменлерди тексериў “қәўипти анализлеў” системасы тийкарында әмелге асырылады.

Буннан кейин салықлардың камерал тексериўинен басқа барлық тексериўлер электрон системада дизимге алынады.

▪️ Тексериўлерди электрон дизимге алыў бирден-бир системасында дизимге алмастан өткерилген тексериўлер нызамсыз есапланады.
▪️ Өткерилген  тексериў нәтийжелери қадағалаўшы уйымлар тәрепинен тексериўлер тамамланғаннан кейин үш күн ишинде Тексериўлерди электрон дизимге алыў бирден-бир системасына киргизиледи.

Усы Нызам рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.