Боғланиш

Телефон
(+998 73) 233-86-93 233-15-82

Электрон манзил
qoraqalpoq@adliya.uz

Ҳабарни юбориш
Ишонч телефони 1008

Янгиликлар

20

20-октябрь – Дүнья жүзлик статистика күни


Халықаралық_күн

20-октябрь – Дүнья жүзлик статистика күни

БМШ Бас Ассамблеясының 2010-жыл 3-июндағы резолюциясына тийкар 20-октябрь – Дүнья жүзлик статистика күни деп жәрияланған. Усы сәне ҳәр бес жылда бир мәрте кең көлемде өткериледи (https://www.un.org/ru/observances/statistics-day).

Усы резолюцияға көре, БМШ барлық ағза мәмлекетлерди, халықаралық ҳәм регионаллық шөлкемлерди, илимий изертлеў институтларды, ғалаба хабар қуралларды, рәсмий статистиканың барлық пайдаланыўшыларын усы күнди кең байрам қылыўға, сол менен бирге статистика мағлыўматлардың ашық ҳәм объективлигин тәмийинлеўге шақырады (https://undocs.org/ru/A/RES/64/267).
Усы жылда үшинши мәрте өткерилип атырған усы сәне БМШ Статистика комиссиясы басламасына көре «Дүньяны өзимиз исенген мағлыўматлар менен бирлестиреик» ураны астында өтпекте. (https://worldstatisticsday.org/)